Mille Beckman

Rådgiver organisationer inom digitala arbetssätt, teamutveckling, hybridarbete – för att skapa ett digitalt hållbart arbetsliv

Ge organisationen en upplevelse av framtidens arbetsmetodik
– Effektfullt hybridarbete för ökad produktivitet och flexibilitet.

– Föreläsningar
– Workshops
– Rådgivning


Vanligt förekommande ämnen

 • Digitala arbetssätt
 • Teamutveckling
 • Samarbetsförmågor
 • Team i Teams
 • Hybrida arbetslivet
 • Ledarskap
 • Medarbetarskap
 • Digitalt hållbart arbetsliv
 • Framtidens arbetsplats?
 • Vad anses vara arbete?
 • Vem tar hand om den
  digitala arbetsmiljön?