Om

Digital strateg, verksamhetsutvecklare och rådgivare av arbetssätt och arbetsplatser. Anlitats ofta som föreläsare / workshopledare kring framtidens arbetsliv, ofta med utgångspunkten i den stora organisationens utmaningar.

Under mina 20 år inom IT/Telekombranschen har – distansarbete och framtidens arbetsliv gått som en röd tråd. De senaste åren har fokus legat på frågor om platsoberoende arbete, förändringsledning och digitala arbetssätt i hybrida arbetsplatsmiljöer

Mellan 2014-2021, var jag Telias talesperson i frågor kopplat till digitalisering av arbete och arbetsplats.

Då i tjänsten som Head of Digitalization and Change Management – Prof Services Telia, en enhet med uppdrag att vägleda företag och organisationer i frågor kring digitalisering, förändringsledning och digitala arbetssätt.

2021 anslöt jag mig till GoToWork AB som COO & Senior Rådgivare, för att bygga upp verksamheten, öka kund och medarbetarnöjdheten. 2023 förvärvades bolaget av Drees & Sommer SE.

Nuvarande roll Tjänsteägare inom Digital Arbetsplats – Afa Försäkring